X

Meie seltsiliige Arno Kuusk on avaldanud korraga kaks raamatut.

Lugu tänases Saarte Hääles.

Sorides vanas materjalis jäi silma videoklipp 2010. aastast. Kolme aastaga on muutunud palju - sadam näeb väga teistmoodi välja. Ja kolme aastaga pole muutunud midagi - ikka samad inimesed teevad südamega oma asja!


 

Selgitus

Head Soela sadama seltsi liikmed!

Teeme väikese kokkuvõtte novembrikuust sadamas, mis möödus vaatamata jahedale sügisilmale aktiivselt.

TALGUD

2. novembril oli sadamas "väike" talgupäev, mis aga kujunes päris tõsiseks tööpäevaks, korda said mitmed ripakil olnud asjad. Paigaldati tagasi terrassi äärelauad, mis olid eemaldatud teedeehituse ajaks. Kahele ringile sai veetud täitepinnas, korrastati teadetetahvli ümbrus ja kinnitati tahvli alus tormikindlalt, korrastati territooriumi, koristati seltsiruum, paigaldati kapteniruumi tagaseina soojustus. 

Talgutel osales 14 seltsiliiget. Eriline tänu suure tööpanuse eest Andres Maripuule, Mattisele ja Urmasele, aga muidugi ka kõigile teistele talgulistele.

AVAMINE

9. novembril toimus sadama rekonstrueerimise I ja II etapi tööde lõpetamisega seoses sadama pidulik avamine, millest ka ajakirjanduses palju juttu olnud. Avamisüritust kajastavaid artikleid ja videosid on Erkki ka kodulehe blogisse üles pannud. 

Vaatamata viletsale ilmale läks üritus korda, seda eelkõige tänu mõnede seltsiliikmete korraldustööle. Siinkohal suur tänu Vallisele, kes korraldas seltsiruumi lauad koos söögi-joogiga, ning Enele ja Urmasele, kelle mardisantide külaskäik lisas üritusele parajat elevust. Samuti tänud Andresele, kes korraldas asja valla poolt (toidud, suveniirid jm).

Pildid avamisüritusest saadan teise kirjaga järele (muidu läheb see e-kiri liiga mahukaks).

UUS SELTSILIIGE

Novembris esitas seltsi liikmeksastumise avalduse Svetlana Raudsepp, kelle juhatus oma koosolekul 29. novembril ka pidulikult seltsi vastu võttis. 

Tere tulemast meie töökasse ja sõbralikku sadamaklubisse!

JUHATUSE KOOSOLEK

Nagu varasemalt teatatud, jättis juhatus seoses sellega, et sadamas viimasel ajal olnud palju kokkusaamisi, ära tavaliselt novembrikuus toimunud üldkoosoleku. 29. novembril, varasemalt teatatud koosolekupäeval, toimus seltsi juhatuse koosolek. Lisaks uue liikme vastuvõtmisele arutas juhatus mitmeid sadamaprobleeme, tehtud rahataotlusi, eelseisvaid töid, üldkoosolekuks ettevalmistamist jm.

Kevadise üldkoosoleku aja teatab juhatus umbes kuu aega enne koosolekut. Plaanime koosolekut märtsis või aprillis, sõltuvalt sellest, millal talvepakane hakkab järele andma.

POIDE JA KÄIGUPOOMIDE VÄLJATÕSTMINE

Laupäeval, 7. detsembril kell 12.00 on plaanis tõsta sadama akvatooriumist välja paadipoid ja ujuvkai käigupoomid. Ootame poiomanikke ja käigupoomide kasutajaid sellele tööle käsi külge lööma. Kui ilm lubab, siis puhastame survepesuriga poid ja lisame käigupoomidele puuduolevad kruvid. Vajalikud tööriistad: survepesur, akutrell, mutrivõtmed, auto järelhaagis. Poid võivad poiomanikud tõsta enda boksidesse, või transpordime koos käigupoomidega 1 km kaugusel olevasse "kolhoosilauta" ilma eest varjule.

SADAM SÄÄSTUREZHIIMILE

Pärast poide ja käigupoomide väljavõtmist loeme selle hooaja lõppenuks, mis aga ei tähenda muidugi, et sadamat ei võiks edasi kasutada kuni jää tekkimiseni. (Sest lõhe ja meriforell on ju maitsvad kalad.:) ) Küll aga lülitame välja avamise puhul täisvõimsusel töötava välisvalgustuse. Valgustuse saab muidugi soovi korral sisse lülitada kapteniruumis asuvast elektrikilbist. Terrassivalgustuse ja automaatika-andurite paigaldus ning süsteemi häälestamine alles käib, seetõttu valgustus veel Teie kohalolekule ei reageeri.

AASTAVAHETUS SADAMAS 

Traditsiooniks on saanud uue aasta vastuvõtmine sadamas. Kuna nüüd on meil olemas ka ruum, kus saame tuulevarju, ja kus seekord töötab ka baar, siis on põhjust aastavahetusel sadamat külastada veelgi enam. Seltsiruumi uksed avame kell 23.30. Nagu ikka, võib kaasa võtta ka midagi lauale panekuks (näiteks piparkooki, tanguvorsti, siiakala, musta kalamarja vms), siis hea shampuse kõrvale maitsta, aga saame ka ilma hakkama. Peamine on hea tuju. 

Ja kui juhtub olema ilutulestiku rakette, ärge ka neid maha unustage.

Head saabuvat jõuluaega soovides,

seltsi juhatuse nimel

Margus

Laupäeval, 7. detsembril võetakse sadamas talvitumiseks veest välja ujuvkai käigupoomid ja ankrupoid. Hea, kui mõni paar tugevaid käsi abiks tuleb.
Hiiu Elu kirjutab, et Kärdla sadama ehitustööd on valmis:

Sadama kogumaksumuseks olnud 4,74 miljonist eurost ligikaudu 3,2 miljonit eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede, mille elluviijateks on Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti omafinantseeringu tagab Kärdla linn.

„Tegemist on vaieldamatult viimase kümnendi suurima ehitustööga Hiiumaal,“ lausus Nordecon AS-i esindaja Kärdla sadama ehitustöödel Kaspar Kaldjärv. „Kärdlas, kus polnud ajalooliste sündmuste tõttu ligi 70 aastat sadamat, on nüüdsest avatud hiidlaste jaoks äärmiselt oluline merevärav. See peaks andma tõuke Kärdla ja kogu Hiiumaa kui turismisihtkoha arengule ning kaudselt puudutab sadama valmimine positiivselt kõiki saare elanikke.“

Kaspar Kaldjärve sõnul kulgesid sadama ehitustööd plaanipäraselt ja edukalt, kuna Nordeconil on pikaajalised kogemused vesiehitustööde teostamisel. Lisaks andis olulise panuse sadama valmimisse Nordecon ASi tütarettevõte Hiiu Teed OÜ.

Kärdla sadama ehitustööde käigus tehti süvendustöid ca 35 000 m³ mahus, muule rajati ca 500 m ulatuses ning sadama mitmesuguste funktsioonide täitmiseks ja veesõidukite hooldamiseks mõeldud ala laiendati ca 9000 m² ulatuses merre. Lisaks rajati sadama juurdepääsuteed ja autoparkla.

3,5 ja 3,0 meetri sügavuse sadamabasseiniga Kärdla sadamas on 58 sildumiskohta väikelaevadele. Perspektiivis on kohtade arvu võimalik suurendada 115-ni.

Sadama ehitustöid alustati mullu augustis ning need pidid lepingujärgselt kestma detsembrini 2013.

Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt anti mõni aeg tagasi Kärdla linnavalitsusele üle tunnuskiri „Aasta tegu 2012" Kärdla sadama ehituse alustamise eest.

Koos hooaja tiheda lõpu ning sadma avamisega on paljud seltsiliikmed saanud kõvasti pingutada ning ka koos kvaliteetselt aega veeta. Juhatus teeb ettepaneku lükata esialgselt novembri lõppu planeeritud seltsi üldkoosolek edasi järgmisse aastasse. Kiireid ja olulisi otsuseid hetkel vaja teha ei ole. Juhatus teeb ettevalmistusi järgmiseks aastaks ning nende valmides tehakse ettepanekud üldkoosolekule. Sama koosolekuga saab siis võtta kokku 2013. aasta ning kinnitada seltsi aastaaruande.

Arhiiv