X

Allikas: Saarte Hääl

2013. aastal valminud Atla kalasadam soovib paigaldada lisakaisid, et laiendada sadama kasutamisvõimalusi ka tavaliste paadiomanike jaoks.

“Eelmisel suvel oli sadamas juba 20 paati, mis tähendab, et sadama mõõdud hakkavad praeguste parkimiskohtade järgi täis saama,” ütles Atla sadamakapten Paul-Robert Helk.

Lääne-Saare vallale esitatud taotluses soovib Atla sadama haldaja MTÜ Lümanda Sadamad projekteerimistingimusi ühe 12 meetri pikkuse ja ühe 18 meetri pikkuse betoonist ujuvkai rajamiseks ning muuli siseküljele 80 meetri pikkuse metallist jalakäijateraja ehitamiseks.

Sadamakapteni sõnul annaks kahe ujuvkai paigaldamine sadamas juurde 18 paadikohta, mis parandaks sadama mahutavust korralikult. Laiendamise tulemusel muutub praegune kalasadam külasadamaks, kuhu saab jätta ka paadi, mis ei ole registreeritud kalalaeva registris.

Põhjendades muuli siseküljele jalakäijate raja ehitamise vajadust, ütles Paul-Robert Helk, et praegu on muuli peal nii halb jalutada, et inimesed lõhuvad seal oma jalaluud ära.

Omal ajal üle Saaremaa siiasadamana tuntud Atla sadam on ajalooliselt olnud kauaaegne kalasadam ja kunagi ka tulelaevade talvituskoht. Atla sadam hävis pärast II maailmasõda, just siis suleti merepiir ka kohalike elanike jaoks täielikult.

Rekonstrueerimistööd kohaliku kalasadama taastamiseks algasid 2010. aastal PRIA meetme –kalasadamate investeeringutoetus – raames. Eestvedaja oli Lümanda vallavalitsus. Sadam valmis 2013. a kevadeks. Kahemeetrise süvisega Atla sadam teenindab kuni 12 meetri pikkusi aluseid.

Sadamast on võimalik sõita paadiga Vilsandile ja läänepoolsematele Eesti väikesaartele ja laidudele.

Arhiiv