X

Veeteede Amet

1. septembril 2016

Tallinnas, Valge tn 4

Tänase tarkusepäeva puhul tuletame kõigile veeliiklejatele meelde, et ohutu meresõidu üheks eelduseks on korrigeeritud navigatsioonikaartide olemasolu. Sestap tuleb veeliiklejal oma navigatsioonikaarte jooksvalt korrigeerida ja joone peal hoida. Iga kuu esimesel kuupäeval ilmub eesti- ja inglisekeelne võrguväljaanne  "Teadaanded Meremeestele", mille II osa sisaldab kaardikorrektuure, mille igaüks saab täpselt ka oma navigatsioonikaartidele kanda.

Seekordses, 1. septembri "Teadaanded Meremeestele" väljaandes on muuhulgas palju korrektuure, kus kaartidele tuleb märkida ajaloolisi vrakke. Väljaande lisades on toodud kaardikorrektuurid niisugusel kujul, mille saab välja trükkida ja oma navigatsioonikaardile kleepida.

Seekordsete teadaannete Lisas 1 on uus Lohusalu sadama plaan, mis tuleb välja trükkida ja kleepida kaardiatlase "Eesti merekaardid 2. osa Väinameri. Suurupi poolsaarest Saaremaani (2013, 2015)" lk 43 senise Lohusalu sadama plaani asemele. Lisas 2 on aga Soela sadama plaan, mis tuleb välja trükkida ja kleepida sama kaardiatlase juurde lisalehena (kuna varasemalt seda sadama plaani seal ei olnud). Kuigi väljaanne "Teadaanded Meremeestele" ilmub kord kuus, uuendatakse navigatsiooniteavet ja kantakse korrektuurid elektroonilistele kaardirakendustele pidevalt, jooksvalt. Maa- ja merekaardirakenduses või nutimeres on enamasti juba kõik korrektuurid sisse viidud enne või samal ajal, kui need "Teadaannetes Meremeestele"  ilmuvad.

"Teadaanded Meremeestele" ilmus ka aastatel 1918–1940 ning pärast taasiseseisvumist hakkas Veeteede Amet neid taas välja andma 1994. aastast, esialgu paberkandjal, nüüd siis ainult võrguväljaandena. Siinkohal toome ära ka ühe Ühendkuningriigi hüdrograafiaameti soovitatud video, kus näidatakse, millega ja kuidas kaardikorrektuure ise teha.

 

Lugupidamisega

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht

Veeteede Amet

tel 620 5525, 505 5222

Arhiiv