X

Alljärgnevalt mõned olulisemad teemad tänaselt seltsi juhatuse koosolekult.

Kõigepealt võtsime seltsi vastu 49nda liikme. Selleks on Veikko Raasuke, suvituskohaga Poka külas. Veikko töötab turvafirmas G4S ning annab oma panuse sadamaala turvalisuse tagamiseks. Tere tulemast!

Edasi rääkisime nendest sadama töödest, milles seltsisliikmed saavad ise kaasa lüüa. Toetuste taotlemisega on läinud meil hästi, aga sellele lisaks on hulk väiksemaid toimetusi, mille tegemine jääb seltsiliikmete õlgadele. Loodatevasti saab mõnegi neist teha ära aprilli lõpus toimuvatel talgutel.

Kõige suuremaks tööks on võrgukuuride hoonele drenaaži ehitamine. Selleks tuleb eelnevalt varuda hulk materjale ning töö nõuab palju tugevaid abikäsi. Urmas lubas aidata teha vajalikud ettevalmistused.

Talgute käigus loodame vedada tulevase puhta vee trassi ning taas-paigaldada lipumasti aluse. Sellele lisaks on hulk tavapärast kevadist koristustööd.

Koos sadama territooriumi valgustuse paigaldamisega loodame ehitada kaasaegse videovalve süsteemi. Ettevalmistustega on juba alustatud. Navigatsioonihooaja alguseks on esimesed valvekaamerad paigaldatud.

Oleme saanud esialgse pakkumise võrgukuuride ja seltsiruumi kindlustuseks. Aastane võrgukuuri kindlustus läheb igale boksiomanikule maksma 5 eurot.

Aprilli üldkoosolekul paneme paika paatide kaikohad. Poikinnituse soovijad finantseerivad ise poi ostu (selts on saanud väga hea pakkumise) ning poiankrud on plaanis valada talgute korras. Teemaks oli ka paatide kinnitamine kai külge. Valisime soovitava lahenduse ja Urmas uurib selle võimalikku hinda. Lahendust tutvustame täpsemalt üldkoosolekul.

Järgmine juhatus toimub vahetult enne üldkoosolekut, et täpsustada üldkoosoleku päevakord ning esitatavad materjalid.

Arhiiv