X

Leisi valla ja Soela sadama seltsi poolt on läbi viidud rida ehitushankekonkursse ja esitatud kolm toetustaotlust. Kõik kolm taotlust on saanud alustavalt positiivse vastuse.

Sadama rekonstrueerimise II etapi ja ujuvkai ehituse taotlused esitati Saarte Kalandusele. Informatsioon erinevate esitatud projektide kohta asub Saarte Kalanduse kodulehel. Samas on toodud ära ka esitatud projektide üldine paremusjärjestus.

Seltsiruumi akende, uste ja vaheseinade ehitamise taotlus esitati Saarte Koostöökogule. Toetatud projektide nimekirja näeb siit.

Üksikasjalikult tuleb ettevalmistatud projektidest juttu seltsi üldkoosolekul, mis toimub 26. aprillil.

Arhiiv