X

Head Soela sadama seltsi liikmed! 
 
Navigatsioonihooaeg ei ole vaatamata praegusele talvisele ilmale enam mägede taga.

Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 29. aprillil 2017. a. kell 10.00 Soela sadamasse.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Registreerimine, protokollija valimine.
2. Lühikokkuvõte 2016. aasta tegemistest, juhatuse aruanne. 
3. 2016. aasta majandusaruanne.
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2016. aasta majandusaruande kohta. 
5. Majandusaruande kinnitamine.
6. Kinnistu ja hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamine.
7. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.
8. 2017. a. eelarve ja juhatuse ettepanekud seltsi planeeritavate tegevuste kohta. 
9. Sadama töökorraldusest käesoleval aastal. 
10. Planeeritavad üritused sadamas, merepäästeuudised.
11. Talgutööd ja talgute korraldus. 
12. Jooksvad küsimused ja vaba mikrofon.
 
Nagu ikka, peaksime ka seekord kinnitama üldkoosolekul eelmise majandusaasta aruande esitamiseks äriregistrile. 
Kuna eelmisel üldkoosolekul otsustatud põhikirja muudatust juhatuse liikmete volituste muutmiseks ei õnnestunud registreerida üldkoosoleku kvoorumi puudumise tõttu (piisavalt volitusi ei laekunud), siis püüame seda uuesti kinnitada.
Seega ootame volitusi neilt liikmeilt, kes ise koosolekul osaleda ei saa.
Koosoleku kestus ca 1,5-2 tundi, pärast koosolekut algab kohe talgupäev.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid TALGUPÄEVALE laupäeval, 29. aprillil 2017. a. kell 12.00 Soela sadamasse.
Lähemat infot talgupäeval ettevõetavast saame sadamakaptenilt Urmaselt üldkoosolekul ja meili teel ka enne talgupäeva.

Selle aasta üle-eestilised Teeme ära talgud toimuvad 6. mail. Kuna mitmed meie seltsi aktiivsed liikmed on tegevad ka muudes organisatsioonides ja seotud ka Teeme ära talgutega, siis otsustas seltsi juhatus, et teeme oma asja ära nädal aega varem, siis ei hakka need üritused üksteist segama.

 
Kohtumiseni koosolekul sadama seltsiruumis!
 
 
Tervitustega

seltsi juhatuse nimel
Margus

Arhiiv