X

Hiiu Elu kirjutab, et Kärdla sadama ehitustööd on valmis:

Sadama kogumaksumuseks olnud 4,74 miljonist eurost ligikaudu 3,2 miljonit eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede, mille elluviijateks on Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti omafinantseeringu tagab Kärdla linn.

„Tegemist on vaieldamatult viimase kümnendi suurima ehitustööga Hiiumaal,“ lausus Nordecon AS-i esindaja Kärdla sadama ehitustöödel Kaspar Kaldjärv. „Kärdlas, kus polnud ajalooliste sündmuste tõttu ligi 70 aastat sadamat, on nüüdsest avatud hiidlaste jaoks äärmiselt oluline merevärav. See peaks andma tõuke Kärdla ja kogu Hiiumaa kui turismisihtkoha arengule ning kaudselt puudutab sadama valmimine positiivselt kõiki saare elanikke.“

Kaspar Kaldjärve sõnul kulgesid sadama ehitustööd plaanipäraselt ja edukalt, kuna Nordeconil on pikaajalised kogemused vesiehitustööde teostamisel. Lisaks andis olulise panuse sadama valmimisse Nordecon ASi tütarettevõte Hiiu Teed OÜ.

Kärdla sadama ehitustööde käigus tehti süvendustöid ca 35 000 m³ mahus, muule rajati ca 500 m ulatuses ning sadama mitmesuguste funktsioonide täitmiseks ja veesõidukite hooldamiseks mõeldud ala laiendati ca 9000 m² ulatuses merre. Lisaks rajati sadama juurdepääsuteed ja autoparkla.

3,5 ja 3,0 meetri sügavuse sadamabasseiniga Kärdla sadamas on 58 sildumiskohta väikelaevadele. Perspektiivis on kohtade arvu võimalik suurendada 115-ni.

Sadama ehitustöid alustati mullu augustis ning need pidid lepingujärgselt kestma detsembrini 2013.

Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt anti mõni aeg tagasi Kärdla linnavalitsusele üle tunnuskiri „Aasta tegu 2012" Kärdla sadama ehituse alustamise eest.

Arhiiv