X

Saare maakonnaga seostub ikka ja alati meri, seda peab oluliseks nii kohalik kogukond kui ka meie külastajad, kellele meri seostub kui põnev puhkuseveetmise võimalus. Kohalikud hindavad mere tähtsust ka majanduslikult. Meri on igapäevane ja tavaline, tihti ei panda tähele olulisi muutusi meid ümbritsevas keskonnas või ei kasutada ära potentsiaalseid võimalusi. Konverentsiga püütakse teadvustada mere kui keskonna, majandustegevuse ja turismilist tähtsust.Tuuakse uut valgust toimunud muudatustese, ajaloole ja võimalustesse. Konverents aitab kaasa mereliste võimaluste ja arengute tutvustamisele, mis võiks anda mõtteid merega seotud tegevustele.

Konverentsi programm: http://www.saaremaatourism.ee/sites/default/files/merikonverents.pdf

Arhiiv