X

17. aprillil 2015. a. toimus Soela sadama seltsi üldkoosolek. Koosolek algas meie hulgast lahkunud seltsiliikme Ants Saguri (20.07.1962 - 18.01.2015) mälestamisega. Järgnevalt tehti väike kokkuvõte möödunud aastast, kinnitati juhatuse poolt esitatud majandusaruanne ja vaadati üle juhatuse ettepanekud käesoleva aasta eelarve ja planeeritavate investeeringute kohta.

Seoses volituste lõppemisega valiti järgnevaks kolmeks aastaks revisjonikomisjoni uus koosseis (Uku, Priit, Mattis). Muudeti teenuste hinnakirja: paadi hoidmine sadamas sadamahooajal - 15 EUR kuus, Leisi valla elanikule - 10 EUR kuus, seltsiruumi kasutamine ürituse läbiviimiseks - seltsiliikmele 10 EUR, mitte-seltsiliikmele 30 EUR.

Seltsi poolt on esitatud toetustaotlus KOP-programmi raames Soela küla bussiootepaviljoni ehitamiseks. Koosolekul lepiti kokku sadama töökorraldus käesolevaks hooajaks, abikapteniks saab ennast registreerida talgupäeval, 2. mail. Ühe abikapteni töökoormuseks sel hooajal on pool nädalat (ehk üks nädal kahe seltsiliikme peale nendevahelise kokkuleppe järgi).

Vahetati mõtteid ürituste korraldamise kohta sadamas. Pandi paika eelolevate talgute tööde nimekiri. Peamisteks talgutöödeks on: muuliotsamärkide aluste betoneerimine, ujuvkai käigupoomide paigaldus, vana kütusehoidla platsi korrastamine, territooriumi ja metsaaluse puhastamine, seltsiruumi akende pesu.

Lühikokkuvõtte koosolekust koostas Margus. Kohtumiseni kevadtalgutel 2. mail kell 10.00 sadamas!

PS. Alates 29. aprillist on sadama välisvalgustus pimedal ajal sisselülitatud ja paadid ka öösel videovalvega jälgitavad.

Arhiiv