X

Head seltsiliikmed!

Soeses mitmete asjaolude ebasoodsa kokkulangemisega on varem teatatud üldkoosoleku aeg muudetud.
Soela sadama seltsi selleaastane kevadine üldkoosolek toimub reedel, 3. mail 2013 a. kell 17.00 Allika Villas Meiuste külas.

Päevakord:

1. Registreerimine
2. Uute seltsiliikmete tutvustus
3. Juhatuse aruanne (2012. a. majandustulemused)
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2012. a. majandusaruande kohta.
5. 2012. a. aastaaruande kinnitamine
6. 2013. a. planeeritud ehitustööd sadamas
     a) sadama suudmeala süvendus
     b) sadama rekonstrueerimise II etapp (teed ja platsid, elektripaigaldis, pinnase äravedu)
     c) ujuvkai ehitus
     d) seltsiruumi vahesein ja avatäited
7. Seltsi majanduslik seis ja tulevikuplaanid
    - ülevaade rahalisest seisust -  2013. a. eelarveprojekt
    - lisatööd, mis vaja 2013. a. ära teha
    - toetused
    - uus koduleht
8. Kaikohtade jaotus
9. Talgutööde jaotamine
10. Võrgukuuri panipaikade üürilepingute allkirjastamine
11. Jooksvad küsimused, vaba mikrofon

Arhiiv