X

Head Soela sadama seltsi liikmed!

Teeme väikese kokkuvõtte novembrikuust sadamas, mis möödus vaatamata jahedale sügisilmale aktiivselt.

TALGUD

2. novembril oli sadamas "väike" talgupäev, mis aga kujunes päris tõsiseks tööpäevaks, korda said mitmed ripakil olnud asjad. Paigaldati tagasi terrassi äärelauad, mis olid eemaldatud teedeehituse ajaks. Kahele ringile sai veetud täitepinnas, korrastati teadetetahvli ümbrus ja kinnitati tahvli alus tormikindlalt, korrastati territooriumi, koristati seltsiruum, paigaldati kapteniruumi tagaseina soojustus. 

Talgutel osales 14 seltsiliiget. Eriline tänu suure tööpanuse eest Andres Maripuule, Mattisele ja Urmasele, aga muidugi ka kõigile teistele talgulistele.

AVAMINE

9. novembril toimus sadama rekonstrueerimise I ja II etapi tööde lõpetamisega seoses sadama pidulik avamine, millest ka ajakirjanduses palju juttu olnud. Avamisüritust kajastavaid artikleid ja videosid on Erkki ka kodulehe blogisse üles pannud. 

Vaatamata viletsale ilmale läks üritus korda, seda eelkõige tänu mõnede seltsiliikmete korraldustööle. Siinkohal suur tänu Vallisele, kes korraldas seltsiruumi lauad koos söögi-joogiga, ning Enele ja Urmasele, kelle mardisantide külaskäik lisas üritusele parajat elevust. Samuti tänud Andresele, kes korraldas asja valla poolt (toidud, suveniirid jm).

Pildid avamisüritusest saadan teise kirjaga järele (muidu läheb see e-kiri liiga mahukaks).

UUS SELTSILIIGE

Novembris esitas seltsi liikmeksastumise avalduse Svetlana Raudsepp, kelle juhatus oma koosolekul 29. novembril ka pidulikult seltsi vastu võttis. 

Tere tulemast meie töökasse ja sõbralikku sadamaklubisse!

JUHATUSE KOOSOLEK

Nagu varasemalt teatatud, jättis juhatus seoses sellega, et sadamas viimasel ajal olnud palju kokkusaamisi, ära tavaliselt novembrikuus toimunud üldkoosoleku. 29. novembril, varasemalt teatatud koosolekupäeval, toimus seltsi juhatuse koosolek. Lisaks uue liikme vastuvõtmisele arutas juhatus mitmeid sadamaprobleeme, tehtud rahataotlusi, eelseisvaid töid, üldkoosolekuks ettevalmistamist jm.

Kevadise üldkoosoleku aja teatab juhatus umbes kuu aega enne koosolekut. Plaanime koosolekut märtsis või aprillis, sõltuvalt sellest, millal talvepakane hakkab järele andma.

POIDE JA KÄIGUPOOMIDE VÄLJATÕSTMINE

Laupäeval, 7. detsembril kell 12.00 on plaanis tõsta sadama akvatooriumist välja paadipoid ja ujuvkai käigupoomid. Ootame poiomanikke ja käigupoomide kasutajaid sellele tööle käsi külge lööma. Kui ilm lubab, siis puhastame survepesuriga poid ja lisame käigupoomidele puuduolevad kruvid. Vajalikud tööriistad: survepesur, akutrell, mutrivõtmed, auto järelhaagis. Poid võivad poiomanikud tõsta enda boksidesse, või transpordime koos käigupoomidega 1 km kaugusel olevasse "kolhoosilauta" ilma eest varjule.

SADAM SÄÄSTUREZHIIMILE

Pärast poide ja käigupoomide väljavõtmist loeme selle hooaja lõppenuks, mis aga ei tähenda muidugi, et sadamat ei võiks edasi kasutada kuni jää tekkimiseni. (Sest lõhe ja meriforell on ju maitsvad kalad.:) ) Küll aga lülitame välja avamise puhul täisvõimsusel töötava välisvalgustuse. Valgustuse saab muidugi soovi korral sisse lülitada kapteniruumis asuvast elektrikilbist. Terrassivalgustuse ja automaatika-andurite paigaldus ning süsteemi häälestamine alles käib, seetõttu valgustus veel Teie kohalolekule ei reageeri.

AASTAVAHETUS SADAMAS 

Traditsiooniks on saanud uue aasta vastuvõtmine sadamas. Kuna nüüd on meil olemas ka ruum, kus saame tuulevarju, ja kus seekord töötab ka baar, siis on põhjust aastavahetusel sadamat külastada veelgi enam. Seltsiruumi uksed avame kell 23.30. Nagu ikka, võib kaasa võtta ka midagi lauale panekuks (näiteks piparkooki, tanguvorsti, siiakala, musta kalamarja vms), siis hea shampuse kõrvale maitsta, aga saame ka ilma hakkama. Peamine on hea tuju. 

Ja kui juhtub olema ilutulestiku rakette, ärge ka neid maha unustage.

Head saabuvat jõuluaega soovides,

seltsi juhatuse nimel

Margus

Arhiiv