X

Austatud väikesadamate huvilised,
käesolevaga edastan lühikese ülevaate suvelõpu ja sügise jooksul väikesadamate valdkonnas toimunust.

1. Valmis Eesti külalissadamate teatmik Estonian Cruising Guide, kaanepilt on lisas. Suur tänu kõigile toetajatele nii hooandja.ee kaudu kui otse. Teatmikku valisime sadamad, mis 2015. suve seisuga olid võimelised ja valmis külalisaluseid vastu võtma. Kui olukord muutub, kaalume kordustrüki välja andmist.
Teatmik on hetkel saadaval selle väljaandmist toetanud EVAK-i liikmessadamates ning John Nurminen (Soome), Apollo, Rahvaraamatu ja Raamatukoi raamatupoodides. Kel huvi teatmikke hulgihinnaga soetada, et need näiteks oma sadamas või klubis müügile panna, võib otse ühendust võtta, pisut on veel alles.
Kuigi andmed on meil nüüd kõik arvutis olemas, siis Cruising Guide digitaalse versiooni välja arendamise ja üles paneku kohta ei ole hetkel veel otsust, see on osaliselt  seotud ühega järgmistest projektidest (SmartPorts). Kel on häid ideid või soovitusi, on teretulnud ühendust võtma.

2. Eesti, Läti, Soome ja Rootsi väikesadamaid hõlmav Interreg Central Baltic projekt SmartPorts, milles EVAK osaleb juhtpartnerina, peaks lähipäevil jõudma lepingu allkirjastamiseni. See tähendab, et projektiga seotud tegevused muutuvad abikõlblikeks ning novembri alguses toimub Tallinnas ka esimene projektipartnerite konverents, kus selgitatakse projekti olemust, nõudeid, ajakava ning osalejate ülesandeid. Keda see puudutab, saab eraldi kutse koos täiendava päevakorraga. Paralleelselt toimub projektiga hangitava IKT-lahenduse ehk sadamahaldus ja -turundustarkvara ülesande kirjeldamine. Kuigi olme sellega jõudnud juba päris kaugele, on sisukad ja konstruktiivsed ettepanekud alati teretulnud. Huvilistele tutvustan teemat soovi korral pikemalt.

3. Samuti väikesadamate investeeringutele suunatud Interreg Est-Lat meetme ettevalmistused venivad ning taas on möödas üks tähtaeg, mil ministeeriumides loodeti programmi juhend valmis saada ning avalikustada. Vahepeal võttis ministeeriumitöötajatel mõneks ajaks hoo maha asjaolu, et kogu selle meetmega tegelev seltskond koliti siseministeeriumi haldusalast ja majast rahandusministeeriumi riigihalduse ministri Arto Aasa alluvusse ning nad olid hõivatud oma töölaudade, arvutite ja töölepingute kolimisega. Nüüd on asi uuesti käsile võetud ning on oodata uudiseid. Täpsem info selle meetme edenemisest hetkel puudub, kuid edastan selle niipea, kui midagi peaks selguma.

4. Peatselt EAS-i kaudu taas avatava Eesti väikesadamate võrgustiku investeeringute meetme kohta on saabunud eelinfo, mille kohaselt otsitakse võimalusi  MITTE RAKENDADA selles meetmes vähese tähtsusega riigiabi piirangut, kuna paljudel sadamatel, kes tegelikult investeeringuid vajavad, on see maht juba täis. Ka selle meetme kohta on lisainfot oodata pigem uue aasta alguseks.

5. Et ka EVAK vähese tähtsusega riigiabi maht on seoses SmartPorts projektiga täis, oleme MTÜ-na olnud Central Baltic II ning muudes projektitaotlustes tagasihoidlikumad, kuid sadamapidajate nõustamisega, projektide koordineerimisega ja infovahetusega oleme püüdnud väikesadamate teemalisi taotlusi edasi aidata ning lubanud seda väikepartnerina või allhankijana nende projektide heaks kiitmise korral ka edaspidi teha.

6. EAS-i kaudu jagatud 2014-2015 investeeringutoetuste tulemusi on olnud võimalik juba ka looduses näha, näiteks Purtses, Vergis, Kaberneemes ja Roograhus ning põhjust tähistamiseks võiks olla teistelgi. Värsked aerofotod ning kirjeldused on saadaval ka teatmikus Estonian Cruising Guide.

7. Hea meel on teatada, et vaatamata väikesadamate jätkuvalt raskele olukorrale on suurenemas ka MTÜ EVAK liikmeskond, selle hooajaga on meie ühinguga liitunud Eisma ja Saaga sadamad ning vesiehitajad Baltic Techservice, avaldus on tulnud ka Kõiguste sadamalt.

Et hooaeg on olnud tihe ning info liikumist palju, võiksingi jääda kirjutama. Siiski ei kuritarvita siinkohal rohkem teie tähelepanu. Täiendavatele küsimustele vastan hea meelega pikemalt.

lugupidamisga,
Jaano Martin Ots
MTÜ EVAK juhatuse nimel

Arhiiv