X

Head MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus infokirja lugejad,

tervitus homme algava Meremessi ning läheneva hobimeresõidu hooaja puhul!

Kutsun huvilisi Meremessile, mille programmis on homme/reedel, 18. Märtsil kell 17.00 ettekanne Eesti Väikesadamate võrgustiku hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest. Püüame vastata teemaga seotud küsimustele ning tutvustada lähenevaid toetusmeetmeid ja programme. Huvi võiks pakkuda ka kl 18.00 algav Kirill Razumovi ettekanne Peterburi piirkonna jahtklubidest, meresündmustest, väikesadamatest ja merepäevadest.

Järgnevalt mõned Eesti väikesadamate teemalised uudised, lisatud failis on ka Väikesadamate Arenduskeskuse 2015. aasta tegevusaruanne.

1.Koostöös EAS-ga on hästi käivitunud Eesti kui mereturismi sihtkoha turundamise projekt Visit Estonia by Boat. Detsembris tehtud plaani põhjal on Eesti väikesadamate võrgustikku juba esitletud Saksamaal Düsseldorfi messil BOOT 360 ning Helsingi ja Stockholmi meremessidel. Seni on nii messide külastajad kui Eesti-poolsed osalejad projektiga rahule jäänud. Lugupidamine, Ott Sarapuu EAS-st ning tänu sadamate ja jahtklubide inimestele, kes messil Eestit esitlemas käisid! Projekt jätkub 2016. aastal välismaa merendus- ja paadiajakirjanike pressireiside korraldamisega Eestisse ning Eesti ja sihtriikide jahtklubide otsekontaktide edendamisega.

2.InterReg Central Baltic projekt SmartPorts, milles MTÜ EVAK on juhtpartner, käivitus 2015. aasta viimases kvartalis. Projektis osalejad on tegevustega alustanud. Samas meetmes heaks kiidetud ning Eesti väikesadamaid puudutavad projektid 30Miles ning MASAPO on samuti käivitunud.

3.Est-Lat väikesadamate meetme välja kuulutamine on kahetsusväärselt veninud ning ei ole lõplikult selge ka täna, kui ma seda kirja koostan. Ametiasutustest tuleb jätkuvalt signaale, et asjaga tegeldakse ning kohe-kohe on meetme juhend kinnitamiseks valmis ja meede kuulutatakse välja. Püüan sadamapidajaid sündmuste arenguga kursis hoida.

4.Väikesadamate teatmiku Estonian Cruising Guide 3. väljaande tiraaž on praktiliselt otsas. Lisaks hooandja.ee kaudu projekti toetanud inimestele said teatmikud ka Eesti väikesadamad ning jahtklubid, kus neid võib mõningasel hulgal veel saadaval olla, samuti raamatukauplustes Apollo ja Rahva Raamat. Arvestades vajadust teatmikku ka järgmise talvehooaja välismessidel pakkuda, kaalub MTÜ EVAK uue, 4. väljaande tootmist.

Tervitades,
Jaano Martin Ots
www.evak.ee
tel 524 1302

Arhiiv