X

Reet Grevel on pildistanud Soela vaikelu

Reeda vaikelu

...Rapid Gallery Loading...
Tänasest kuni pühapäevani toimub meist aerutõmbe kaugusel suurepärane kontserdisari - Sõru Jazz.
Kontserdisarja koduleht asub siin.

21. 06. 2014   Sõru sadam

11:00 RMK KONTSERTMATK VANAJÕE ORUS

Buss väljub Sõru sadamast. Eelregistreerimisega!

15:00 OLEG PISSARENKO BAND

16:30 PAUL DANIELI BAND

18:00 JAAK SOOÄÄR ja PAUL SHIGIHARA

19:30 MART SOO ja “KULG”

21:00 AIRI ALLVEE ja UNDERWATER BLUES BAND

22:30 TANEL PADAR BLUES BAND

 

22. 06. 2014   Sõru sadam

6:30 RMK VARAHOMMIKUNE LINNULAULURETK TIHU JÄRVE MATKARAJAL

Buss väljub Sõru sadamast. Eelregistreerimisega!

14:00 TOOMAS RULL ja PEREKONTSERT “LAUL LÄKS RÄNDAMA”

15:30 ABRAHAMS CAFE

17:00 SOFIA RUBINA BAND feat. EVGENY LEBEDEV

18:30 RAUL UKAREDA BAND

20:00 ANSAMBEL “KASEKE”

 

HEDVIG HANSON ja PEEDU KASS aitavad kontserte siduda ja meeleolu luua

Hea ülevaade tipptasemel tööst, millega saavad hakkama Saaremaa paadimeistrid. See "ristleja" on ehitatud Roomassaares AS Luksusjaht poolt.


29. mail toimub Kuressaare Raegaleriis meie seltsi liikme Reet Greveli raamatu esitlus. Kõik huvilised on väga oodatud!

"Raamat on neile, kes armastavad loodust ja kunsti.
Võite näha, et savis, puidus ja kivis on peidus huvitavaid kujundeid, isegi lugusid. Tuleb ainult värve, fantaasiat ja oma käsi kasutades aidata neil esile tulla.
Ja see on lõbus! Uskuge mind!
Kas tulemuseks on kunst või tore meelelahutus, on igaühe enda otsustada. Autor elab Saaremaa looduses ja ei kujuta elu ette ilma armastuse, mere ja spordita."

Internetiavarusest leitud video, kus meie sadam on pildile jäänud. Autor on teinud väga ilusaid võtteid!


Maanteeameti Lääne regiooni juht Enn Raadik teatab heast ja kauaoodatud otsusest - 2014. aasta suvel saab mustkatte alla 2,9km pikkune lõik Meiuste ja Soela vahel.

"Kuna tee-ehitusobjektid on hangetel tulnud natukene odavamalt kätte, kui me eelarves arvestasime, siis panime selle vaba raha eest regiooni igasse maakonda mingeid töid juurde,” ütles Enn Raadik.

Pikemalt on uudisest juttu Saarte Hääles.

MTÜ Saarte Kalandus on tunnustanud toetuse vääriliseks Leisi valla (koostöös Soela Sadama Seltsiga) projekti "Soela sadama rekonstrueerimise III etapp - sadama vesivarustus ja navigatsioonimärgistus". See tähendab, et juba sellel suvel hakatakse puurkaevu rajama ning vesivarustust ehitama. Sadama akvatoorium ja sadama suudmeala saavad täpselt mõõdetud ning paigaldatakse sadamasse ohutult juhatavad toodrid.

Toetuse vääriliseks on osutund ka seltsi taotlus seltsiruumi siseviimistluse lõpetamiseks. See tähendab tuuletõkete paigaldamist, soojustust ning kena laudise paigaldust seintele ja lakke. Hoiame pöidlad peos, et osa töid oleksid teostatud juba jaanipäevaks.
Head Soela sadama seltsi liikmed!
 
Möödanikuks on saanud seltsi hooaja alguse kaks olulist üritust - seltsi üldkoosolek 19. aprillil ja kevadtalgud 3. mail.
 
Üldkoosolek
Tänud kõigile seltsiliikmetele, kes koosolekul osalesid, ja samuti neile, kes saatsid volituse.
Eriline tänu Angelale ja Vallisele külalislahkuse eest!
Üldkoosolek kinnitas 2013. a. majandusaruande ja pani paika plaanid tänavuseks aastaks.
 
Kevadtalgud
Tänavused kevadtalgud sadamas oli suur kordaminek!
Talgutest võttis osa 29 seltsiliiget koos pereliikmetega, kokku 43 talgulist, lisaks veel mitu väikest abilist.
Lisaks sellisele suurele hulgale heatujulistele talgulistele saatis meie üritust suurepärane kevadilm, kõik kohalesaabunud said ka esimese päikesejume näole. Kuna kõik talgulised olid saabunud töövahenditega, alates rehadest kuni ekskavaatoriteni, sai tehtud suur hulk erinevaid töid, ning sadam sai uue ja värske väljanägemise. 
 
Peamisteks töödeks, mis talgute käigus tehtud said, olid:
- ujuvkai käigupoomide remont ja paigaldamine
- lipuväljaku silumine ja kividest puhastamine, mullaga katmine
- ringide mullaga katmine
- 13 meetri pikkuse betoonäärise katmine terrassilaudadega
- välikäimla paigaldus supelranna lähedale
- võrkpallipostide ja -võrgu paigaldus
- võrgukuuri ribiseina lattide immutamine
- murukülv ja rullimine
- 4. valvekaamera paigaldus
Lisaks oli Urmas talgupäevaks valmistanud 2 pinki betoonkaile.
 
Järgmisi talguid jäid veel ootama supelranna piirkonna haljastuse lõpuleviimine, telkimisplatsi vee ärajuhtimine ja haljastus, võrgukuuri ribiseina lõpetamine, ilupõõsaste istutamine, drenaazhi paigaldus.
 
Lisaks neljatunnisele töölustile saime nautida head seltskonda ja rikkalikku talgulauda. Tänud sadamakaptenile Akslile suitsuahvenate eest, palju tänu Terjele ja Rolandile eriretsepti järgi kohapeal valminud maitsva paella eest, tänud Priidu perele väga hea kalasupi eest, ja tänud samuti ka teistele, kes oma hõrgutistega talgulauda rikastasid!
 
Talgute lõpul avas sadamakapten selleaastase sadamahooaja. Kõik alused on sadamasse oodatud. Sel aastal me kaikohti ei loosi, püüame võimalusel säilitada eelmise aasta kohad, seltsiliikmete uute aluste püsikohad palume kooskõlastada sadamakapteniga.

Nagu üldkoosolekul kokku lepitud, loeme aktiivseks sadamahooajaks sel aastal perioodi 16. juuni - 24. august. Sel ajavahemikul püüame ka osutada sadamateenuseid, töötab abikapten jne. Kuni 16. juunini püsivalt kedagi sadamas ei ole.
 
Talgukoosolekul tutvustas Ene oma muuliotste märgistuse kavandeid, ja kohalviibinud seltsiliikmete erilise heakskiidu pälvisid stiliseeritud vitsmõrra kujulised muuliotsamärgised. Need kavandid võtame aluseks sadama navigatsioonimärgistuse projekti koostamisel. Kavandid paneme tutvumiseks välja seltsiruumi seinale.
 
Suur tänu kõigile talgutel kaasalööjatele!
 
Tänud kõigile toetajatele!
 
Seltsi juhatuse nimel,
Margus
 
PS. Meie talgupäevast oli juttu ka ajalehes Meie Maa.

2014 kevadtalgud

...Rapid Gallery Loading...
17.04.2014

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo allkirjastas väikesadamate võrgustiku kava aastateks 2014-2020.

„Me soovime muuta mere avatumaks inimestele. Selle lähenemise võtmeks on väikesadamate arendamine. Eestil tuleb luua korralikku teenust pakkuvate väikesadamate võrgustik, mis võimaldaks teenindada nii turiste aga oleks ka väärikaks mereväravaks oma inimeste jaoks,“ ütles Palo.

Kava keskendub Eesti väikelaevaturismi potentsiaali efektiivsele rakendamisele ja sellega määrati kindlaks üksteisest kuni 30 meremiili kaugusel olevate sadamate võrgustik, mille arengut riik toetab. Parema kvaliteedi tagamiseks on sadamatele koostatud ka soovituslik mereturismi teenusstandard. Eesti kui mereturismi sihtkoha tugevdamiseks on oluline suurendada lähiturgudel teadlikkust Eesti rannikul ja saartel paiknevatest sadamatest ja neis pakutavatest teenustest. Olulised on ka sadamate lähedal asuvad turismi- ja vaba aja veetmise võimalused, samuti veebipõhise ligipääsu tagamine usaldusväärsele navigatsiooni- ja meteoroloogilisele infole.

Kontseptsiooni kohaselt koosneb Eesti väikesadamate võrgustik 63st suuremat arenduspotentsiaali omavast sadamast. Hetkel on Eestis ca 25 väikesadamat, mis suudavad pakkuda  mereturistile kvaliteetset ja mitmekesist teenust. Aastaks 2020 soovitakse suurendada selliste sadamate arvu 50ni ning tõsta Eesti sadamaid külastavate väikelaevade arvu 20. tuhandeni. Võrgustikku arendatakse etapiviisiliselt. Esmalt soovitakse võrgustikku arendada seal, kus täna puuduvad tavalisele merematkajale sobiva vahekaugusega sadamad. Teiseks eesmärgiks on väikesadamate rekonstrueerimine ja teenuste parandamine lõikudel, kus sadamad on suuresti lagunenud või ebapiisava sügavusega. Viimasena arendatakse sadamatevõrku Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikul. 

Väikesadamate arendamist  perioodil 2014-2020 toetatakse läbi EASi kokku 7 miljoni euroga. Uue väikesadamate toetusprogrammi tingimused on koostamisel ja programmi esimene etapp eelarvega 2 miljonit eurot avatakse lähikuudel. Täiendavaid võimalusi väikesadamate finantseerimiseks loovad kujundamisel olevad Eesti-Läti ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmid ning Kesk-Läänemere programm aastateks 2014-2020. 

Väikesadamate võrgustiku arendamine toob meile rohkem mereturiste, tõstab rannaäärse elukeskkonna kvaliteeti ja arendab kohalikku ettevõtlust. Võrgustikku kuulumine lubab üksikutel väikesadamatel oma potentsiaali paremini ära kasutada ja suurendab sadamatesse tehtavate investeeringute tasuvust. 

Lisainfo:  http://www.mkm.ee/merenduspoliitika

Sadama seltsi üldkoosolek toimub 19. aprillil algusega kell 16.00 Allika Villas, Meiuste külas. Pävakorras on 2013. aasta aruande ülevaatamine ja vastuvõtmine ning 2014. aasta tegevused ja ettevõtmised. Plaanime ka kevadtalgute tegevusi. Kõik seltsilised on oodatud! Kui aeg ei peaks sobima, siis saab lihtkirjalise volituse alusel anda enda hääleõiguse mõnele teisele seltsi liikmele või juhatuse esimehele.

Hea tava kohaselt loodame üldkoosoleku ajaks koguda kokku käimasoleva aasta liikmemaksud. Seltsi IBAN konto number on EE102200221045316622.

Seltsi juhatuse koosolek toimub 28. märtsil. Kui on teemasid, millest juhatust teavitada või millega tuleks üldkoosoleku planeerimisel arvestada, siis palun nendest teavitada juhatuse esimeest.

Head kevade ja 2014. aasta navigatsioonihooaja algust!


Eelmisel aastal hakkas rüsijää sadamakaidele kuhjuma apriili lõpus. Urmase postitus on tehtud 23. aprilli. Täna on 7. märts ning sadama kaamera näitab, et suur vesi on juba jääst vaba. Põhjamuulil on natuke jääsodi. Akvatooriumis paistab veel mõningast jääd. Millal saab esimese aluse vette lasta?

Arhiiv