X

Tähelepanu Soela väinas liiklejatele. Veeteede Amte annab teada, et alates homsest, 13. juulist ei tööta Sõru sihi ülemine tuletorn (navimärk nr 702 http://nma.vta.ee/aton/aton_2445.html) ja Sõru sihi alumine tulepaak (navimärk nr 701 http://nma.vta.ee/aton/aton_2868.html). Sõru sihi ülemise tuletorni remontööde algusega seonduvalt demonteeritakse tuletornilt kõik tuleseadmed ning seega muutub Sõru siht kasutamatuks. Orienteeruv tulede töö taastamise aeg on 28. oktoobril 2016, mille kohta anname siis täpse info.
Austatud väikesadamate arendajad ja sõbrad!

Kutsun üles mõtlema oma kodusadamale, suvituskoha mereväravale või sõprade-tuttavate edendatavale jahtklubile ning leidma nende tegevusest just see "miski", mis vääriks tunnustust ja rahalist preemiat! Sõnastage sadama tegevust toetava kohaliku kogukonna saavutus, vormistage see taotlusena ning teie lemmiksadama sõbrad võivad saada auhinna, millega lahendada sadamas mõni parandamist vajav kitsaskoht või pidada lihtsalt üks tore pidu.

Merekultuuriaasta 2016 annab koostöös riigihalduse ministri Arto Aasaga välja kolm rahalist tunnustust Eesti väikesadamate arenguks ning kogukondliku tegevuse tunnustamiseks. Välja antakse kolm võrdset *preemiat suurusega 3000 eurot*. Preemiale saab esitada juriidilise isiku, seltsingu või kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV), kes on sadama omanik, sadamateenuse pakkuja või nende kogukonda esindav aktiivne koostööpartner. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. august 2016. Valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad Merekultuuriaasta 2016 ja rahandusministeeriumi esindajad ning valdkonna eksperdid. Preemia saajad selguvad hiljemalt oktoobris 2016.

Lisainfo ja ankeet preemiale kandideerimiseks on Merekultuuriaasta kodulehel:

http://merekultuur.ee/2016/05/11/vaikesadama-tunnustus/
Info Jaanitule kohtaHead Soela sadama seltsi liikmed!
 
Kõigepealt suur tänu kõigile, kes osalesid hiidlaste poolt korraldatud maailma pikima köiega köieveo üritusel sadamas möödunud laupäeval!
 
Meie selts lõi kaasa niiöelda taustameeskonnana ja andis olulise panuse ürituse kordaminekusse. Vaatamata tuulisele ja märjavõitu ilmale külastas sadamat ca 2000 inimest, mis ületab kordades meie praeguse võimekuse. Vaatamata tohutule inimeste ja autode hulgale õnneks siiski mingitest olulistest intsidentidest tagasisidet ei ole tulnud. Autode parkimisega oli muidugi raskusi, ettevalmistatud 3 parklat (sadama spordiplats, Olevi heinamaa ja jaanitule plats) said kiiresti täis ja maantee oli kilomeetrite pikkuselt autosid kahepoolselt täis pargitud ning hiljem saabunud külastajad pidid pika maa jalutama enne sadamasse jõudmist.
 
Suurimad tänud lähevad Veikkole, kes korraldas kohviku ja toitlustamise toimimise, ning tegi ise koos Juliaga väga korraliku müügikäibe. Lisaks olid Veikko õlul ka mitmed muud vajalikud organiseerimised. Väga olulise panuse andsid merepäästeüksuse mehed eesotsas Priiduga (samuti Urmas, Andreas, Kalmer), tänu kellele see hiidlaste köis Soela poolt vette (ja välja) sai. Samuti tänud Markole perega abikohviku pidamise eest, Arnole perega parkimise korraldamise eest, Marekile sadama varustamise eest nägusate prügitünnidega, Vallisele korraldamiste eest, Riinale kiirabikohvriga valvesoleku eest (õnneks vist ei läinud kordagi vaja), Urmasele parklatee parandamise eest, Andreile ja Agurile heinamaa niitmise eest, Jarekile telgi eest, Ainile ja Ennole lõkke jm ettevalmistuse eest, Olevile heinamaa kasutamise võimaldamise eest, Margele seltsiruumi kordategemise eest. Kindlasti unustasin nüüd kedagi nimetamata, palun ette vabandust.
 
Allpool mõned lingid ürituse kohta Saaremaa lehtedes:
 
Kohtumiseni järgmisel sadamaüritusel - JAANIÕHTUL, 23. juunil! 
 
Ürituse algus - kell 20.00 (Enne seda toimuvad võrkpallimängud, korraldab Urmas. Kell 20.00 algab võrkpalli finaalmäng.)
Tule süütamine - kell 22.00.
Muusikat teeb jaaniõhtul kõigi poolt armastatud Hiiumaa ansambel "IIukala Bänd!
Lisaks muidugi mängud ja võistlused, avatud kohvik ja grilliplats.
 
Tervitused seltsi juhatuse poolt!
 
Margus
Kunstnik ja Soela Sadama Seltsi liige Reet Grevel andis hiljaaegu välja uue luuleraamatu “Veelev”.

Loe pikemalt Saarte Häälest
Tere Soela sadama seltsi liikmed!

Jagan laupäevaseks talgupäevaks veidi infot tegemiste ja vajalike tööriistade osas.

Tööde loetelu:
1. Metsaaluse ja supelranna koristamine oksa sodist - kaasa suuremad rehad
2. Seltsiruum, otsaseina ja bokside  välisseinte üle värvimine - kaasa pintslid
3. Seltsiruumi akende pesu- kaasa pesuvahendid
4. Parkimisplatsi kõrval olevate kivihunnikute äravedu- kaasa kindad
5. Muulide kindlustamine olemasolevate kividega, olemas frontaallaadur- kaasa võtta raudkang
6. Mulla planeerimine territooriumile- kaasa raudrehad ja labidad.
7. Käigupoomide tagasi panek.
8. Lõkkeplatside korrastamine.
9. Teeäärte koristamine prügist Meiuste teeristist Murikani ja ka edasi kui jõuab - vajalik sõiduauto järelkäru.
 
Kõik ei pea kõike tööriistu kaasa võtma, vaid vastavalt töövaldkonna valikule, milles soovid osaleda.
Marko või Andreas, oleks hea kui saaksite kaasa võtta metsa- ja võsasae, võib-olla läheb vaja.
 
Kindlasti kaasa võtta piknikukorv ja hea tuju!

Urmas
Head Soela sadama seltsi liikmed

Meie sadama navigatsioonihooaja algus hakkab kätte jõudma ja aeg on läbi viia ka meie traditsiooniline kevadine ÜLDKOOSOLEK ja TALGUPÄEV.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 30. aprillil 2016. a. kell 10.00 Soela sadamasse.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Registreerimine, protokollija valimine.
2. Lühikokkuvõte 2015. aasta tegemistest. 
3. 2015. aasta majandusaruanne.
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2015. aasta majandusaruande kohta. 
5. Majandusaruande kinnitamine.
6. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.
7. 2016. a. eelarve ja juhatuse ettepanekud seltsi planeeritavate tegevuste kohta. 
8. Sadama töökorraldusest ja uuendustest kohviku töös käesoleval aastal, arengutest naaberkrundil. 
9. Planeeritavad üritused sadamas, merepäästeuudised.
10. Talgutööd ja talgute korraldus. 
11. Jooksvad küsimused ja vaba mikrofon.
 
Nagu ikka, peaksime ka seekord kinnitama üldkoosolekul eelmise majandusaasta aruande esitamiseks äriregistrile. 
Samuti teeb juhatus ettepaneku muuta põhikirja juhatuse liikmete volituste muutmiseks, mis teeks e-asjaajamise ametiasutustega lihtsamaks. Selleks kõigeks vaja kvoorumit. 
Seega ootame volitusi neilt liikmeilt, kes ise koosolekul osaleda ei saa.
Selle e-kirja manuses on volituse vorm.
Koosoleku kestus 2 tundi.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid TALGUPÄEVALE laupäeval, 30. aprillil 2015. a. kell 12.00 Soela sadamasse.
Talgupäeval ettevõetavad tööd lepime kokku üldkoosolekul, ja mõned tööd, kus vaja kasutada masinaid ja mehhanisme, püüame juba 
eelnevalt kokku leppida. Kindlasti on vaja paigaldada käigupoomid ujuvkaile, teha kevadine suurpuhastus jms.
 
Sadama ametlik telefoninumber on 57 222 222.
Alates sellest aastast on meil sadamas telefon, mis on abikapteni vastutusel.  Telefon on registreeritud MTÜ Soela Sadama Selts nimele.
Tänu Veikkole on meil selline meeldejääva numbriga telefoninumber. Hooajavälisel ajal on telefonikõned suunatud juhatuse liikme, kes 
on sadamale lähedal, telefonile. Praegusel ajal on kõned suunatud Urmasele.
 
Sadama kohvik on uuendatud.
Võrgukuuri seltsiruumis ja tagaruumides on tehtud sel aastal hulk töid. Soovitame tulla kohale natuke enne koosolekut, et tutvuda tehtuga.
 
Seoses ettevõetud töödega on seltsi rahalisel ressursid kahanenud miinimumini. Kutsume seltsiliikmeid üles tasuma oma aastatasud juba 
enne koosolekut! Ja tänud neile, kes seda juba teinud on!
 
Kohtumiseni koosolekul sadama seltsiruumis!
 
Tervitustega,
 
seltsi juhatuse nimel,
 
Margus
Head MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus infokirja lugejad,

tervitus homme algava Meremessi ning läheneva hobimeresõidu hooaja puhul!

Kutsun huvilisi Meremessile, mille programmis on homme/reedel, 18. Märtsil kell 17.00 ettekanne Eesti Väikesadamate võrgustiku hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest. Püüame vastata teemaga seotud küsimustele ning tutvustada lähenevaid toetusmeetmeid ja programme. Huvi võiks pakkuda ka kl 18.00 algav Kirill Razumovi ettekanne Peterburi piirkonna jahtklubidest, meresündmustest, väikesadamatest ja merepäevadest.

Järgnevalt mõned Eesti väikesadamate teemalised uudised, lisatud failis on ka Väikesadamate Arenduskeskuse 2015. aasta tegevusaruanne.

1.Koostöös EAS-ga on hästi käivitunud Eesti kui mereturismi sihtkoha turundamise projekt Visit Estonia by Boat. Detsembris tehtud plaani põhjal on Eesti väikesadamate võrgustikku juba esitletud Saksamaal Düsseldorfi messil BOOT 360 ning Helsingi ja Stockholmi meremessidel. Seni on nii messide külastajad kui Eesti-poolsed osalejad projektiga rahule jäänud. Lugupidamine, Ott Sarapuu EAS-st ning tänu sadamate ja jahtklubide inimestele, kes messil Eestit esitlemas käisid! Projekt jätkub 2016. aastal välismaa merendus- ja paadiajakirjanike pressireiside korraldamisega Eestisse ning Eesti ja sihtriikide jahtklubide otsekontaktide edendamisega.

2.InterReg Central Baltic projekt SmartPorts, milles MTÜ EVAK on juhtpartner, käivitus 2015. aasta viimases kvartalis. Projektis osalejad on tegevustega alustanud. Samas meetmes heaks kiidetud ning Eesti väikesadamaid puudutavad projektid 30Miles ning MASAPO on samuti käivitunud.

3.Est-Lat väikesadamate meetme välja kuulutamine on kahetsusväärselt veninud ning ei ole lõplikult selge ka täna, kui ma seda kirja koostan. Ametiasutustest tuleb jätkuvalt signaale, et asjaga tegeldakse ning kohe-kohe on meetme juhend kinnitamiseks valmis ja meede kuulutatakse välja. Püüan sadamapidajaid sündmuste arenguga kursis hoida.

4.Väikesadamate teatmiku Estonian Cruising Guide 3. väljaande tiraaž on praktiliselt otsas. Lisaks hooandja.ee kaudu projekti toetanud inimestele said teatmikud ka Eesti väikesadamad ning jahtklubid, kus neid võib mõningasel hulgal veel saadaval olla, samuti raamatukauplustes Apollo ja Rahva Raamat. Arvestades vajadust teatmikku ka järgmise talvehooaja välismessidel pakkuda, kaalub MTÜ EVAK uue, 4. väljaande tootmist.

Tervitades,
Jaano Martin Ots
www.evak.ee
tel 524 1302
Inglismaa ajakirjas Yachting Monthly ilmus artikkel Eestis purjetamise kohta.

Eelmisel suvel viibis Eestis Dick Durham, kelle Eesti külastusest on ilmunud põhjalik artikkel UK suurimas mereajakirjas Yachting Monthly. Põhjalik ülevaade kaheksal lehel siinsetest purjetamisvõimalustest ja sadamatest.

Arhiiv