X

Head Soela sadama seltsi liikmed!
 
Seltsi juhatus pidas praeguses koosseisus oma viimase koosoleku 27. oktoobril 2017. a. 
Pidasime aru lähituleviku plaanide üle, võtsime vastu Alar Sügiste seltsi liikmeks ja ja otsustasime kokku kutsuda seltsi üldkoosoleku 1. detsembril 2017. a. kell 19.00.
 
Kokku on juhatus võtnud 2017. aastal vastu 11 uut seltsiliiget:
Janek Lember
Tjörven Treve
Indrek Pajuste
Erich Martinoff
Monireh Martinoff
Ervin Piht
Kristel Jõgi
Andrei Kurta
Sven Tekkel
Vitaali Veeber
Alar Sügiste
 
Kuna praeguse juhatuse 3-aastane periood on lõppemas, siis kõige olulisemaks päevakorrapunktiks on seltsile uue juhatuse valimine.
Koosolekul annab juhatus ka aru sellest, mis tehtud, ja üheskoos paneme paika uued plaanid.
Kuna algamas on seltsi juubeliaasta (10.), siis on Teie ettepanekud eriti teretulnud.
 
Kes ei saa osaleda üldkoosolekul, siis palun kindlasti saata kirjalikud volitused seltsiliikmele, kes siis teid esindab. Kindlasti andke ka teada, keda soovite näha uues juhatuses.
Praegune juhatus tahab nüüd anda võimaluse uutele seltsiliikmetele. Ärge kindlasti kirjutage, et las jääb nii, nagu oli. Andke sellele, keda volitate enda eest hääletama, teada konkreetsed nimed, keda soovite näha uues juhatuses.
 
Palun pange siis meie koosoleku aeg oma kalendrisse.
 
Kohtumiseni Soela sadama seltsiruumis 1. detsembril!
 
 
Tervitustega
seltsi juhatuse nimel
Margus

Arhiiv