X

Head Soela sadama seltsi liikmed

Meie sadama navigatsioonihooaja algus hakkab kätte jõudma ja aeg on läbi viia ka meie traditsiooniline kevadine ÜLDKOOSOLEK ja TALGUPÄEV.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 30. aprillil 2016. a. kell 10.00 Soela sadamasse.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Registreerimine, protokollija valimine.
2. Lühikokkuvõte 2015. aasta tegemistest. 
3. 2015. aasta majandusaruanne.
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2015. aasta majandusaruande kohta. 
5. Majandusaruande kinnitamine.
6. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.
7. 2016. a. eelarve ja juhatuse ettepanekud seltsi planeeritavate tegevuste kohta. 
8. Sadama töökorraldusest ja uuendustest kohviku töös käesoleval aastal, arengutest naaberkrundil. 
9. Planeeritavad üritused sadamas, merepäästeuudised.
10. Talgutööd ja talgute korraldus. 
11. Jooksvad küsimused ja vaba mikrofon.
 
Nagu ikka, peaksime ka seekord kinnitama üldkoosolekul eelmise majandusaasta aruande esitamiseks äriregistrile. 
Samuti teeb juhatus ettepaneku muuta põhikirja juhatuse liikmete volituste muutmiseks, mis teeks e-asjaajamise ametiasutustega lihtsamaks. Selleks kõigeks vaja kvoorumit. 
Seega ootame volitusi neilt liikmeilt, kes ise koosolekul osaleda ei saa.
Selle e-kirja manuses on volituse vorm.
Koosoleku kestus 2 tundi.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid TALGUPÄEVALE laupäeval, 30. aprillil 2015. a. kell 12.00 Soela sadamasse.
Talgupäeval ettevõetavad tööd lepime kokku üldkoosolekul, ja mõned tööd, kus vaja kasutada masinaid ja mehhanisme, püüame juba 
eelnevalt kokku leppida. Kindlasti on vaja paigaldada käigupoomid ujuvkaile, teha kevadine suurpuhastus jms.
 
Sadama ametlik telefoninumber on 57 222 222.
Alates sellest aastast on meil sadamas telefon, mis on abikapteni vastutusel.  Telefon on registreeritud MTÜ Soela Sadama Selts nimele.
Tänu Veikkole on meil selline meeldejääva numbriga telefoninumber. Hooajavälisel ajal on telefonikõned suunatud juhatuse liikme, kes 
on sadamale lähedal, telefonile. Praegusel ajal on kõned suunatud Urmasele.
 
Sadama kohvik on uuendatud.
Võrgukuuri seltsiruumis ja tagaruumides on tehtud sel aastal hulk töid. Soovitame tulla kohale natuke enne koosolekut, et tutvuda tehtuga.
 
Seoses ettevõetud töödega on seltsi rahalisel ressursid kahanenud miinimumini. Kutsume seltsiliikmeid üles tasuma oma aastatasud juba 
enne koosolekut! Ja tänud neile, kes seda juba teinud on!
 
Kohtumiseni koosolekul sadama seltsiruumis!
 
Tervitustega,
 
seltsi juhatuse nimel,
 
Margus

Arhiiv