X

Head väikesadamate arendajad!

Edastan käesolevaga ülevaate MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus 2014. aasta tegevustest ning tutvustan lühidalt 2015. aasta plaane.

2015. aasta alguses täitus üks meie tegevuse vahe-eesmärkidest millega 16 sadamat said väiksemas mahus toetusi kokku 2,4 M € ulatuses:
http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5737&catid=215 

Nagu 2014. aasta tegevusaruandes mainitud, jätkame tööd Interreg'i Est-Lat ja Central Baltic programmides väikesadamatele ette nähtud investeeringutoetuste taotlemiseks ning nende programmidega seoses on 2015. aasta jaanuaris juba päris palju kohtumisi ja läbirääkimisi olnud.

Koostamisel on ka MKM-EAS väikesadamate toetuse meede mahus 5 M € ning MTÜ EVAK püüab olla erinevate programmide korraldavatele asutustele konsultandiks investeeringute koordineerimisel ning Eesti väikesadamate võrgustiku kui terviku välja arendamise eesmärkide jälgimisel. Täpsema huvi korral olen hea meelega valmis konkreetsetele küsimustele vastama, nii palju kui mul hetkel informatsiooni on.

Kindlasti jätkame oma (ja koostööpartnerite) võimaluste piires Eesti kui mereturismi sihtkoha tutvustamist nii sise- kui välisturgudel, tänase seisuga on teada, et vähemalt üks saksa ajakirjanike pressigrupp on algaval hooajal Eestisse saabumas. Püüame leida vahendeid edasi liikumiseks Eesti väikesadamate ühtse infobaasi ja Cruising Guide loomisel(taastamisel). Konkreetset lahendust veel kokku lepitud ei ole, kuid mõningad võimalused paistavad.

Meenutan ühtlasi, et MTÜ EVAK liikmeskond ootab jätkuvalt täiendust ning kes tunneb, et soovib ja suudab Eesti sadamatevõrgustiku välja arendamisele kaasa aidata, on teretulnud oma liitumissoovist teada andma.

Tervitades,
jaano martin ots
juhatuse liige
MTÜ EVAK

Arhiiv