X

Head Soela sadama seltsi liikmed!
 
Möödanikuks on saanud seltsi hooaja alguse kaks olulist üritust - seltsi üldkoosolek 19. aprillil ja kevadtalgud 3. mail.
 
Üldkoosolek
Tänud kõigile seltsiliikmetele, kes koosolekul osalesid, ja samuti neile, kes saatsid volituse.
Eriline tänu Angelale ja Vallisele külalislahkuse eest!
Üldkoosolek kinnitas 2013. a. majandusaruande ja pani paika plaanid tänavuseks aastaks.
 
Kevadtalgud
Tänavused kevadtalgud sadamas oli suur kordaminek!
Talgutest võttis osa 29 seltsiliiget koos pereliikmetega, kokku 43 talgulist, lisaks veel mitu väikest abilist.
Lisaks sellisele suurele hulgale heatujulistele talgulistele saatis meie üritust suurepärane kevadilm, kõik kohalesaabunud said ka esimese päikesejume näole. Kuna kõik talgulised olid saabunud töövahenditega, alates rehadest kuni ekskavaatoriteni, sai tehtud suur hulk erinevaid töid, ning sadam sai uue ja värske väljanägemise. 
 
Peamisteks töödeks, mis talgute käigus tehtud said, olid:
- ujuvkai käigupoomide remont ja paigaldamine
- lipuväljaku silumine ja kividest puhastamine, mullaga katmine
- ringide mullaga katmine
- 13 meetri pikkuse betoonäärise katmine terrassilaudadega
- välikäimla paigaldus supelranna lähedale
- võrkpallipostide ja -võrgu paigaldus
- võrgukuuri ribiseina lattide immutamine
- murukülv ja rullimine
- 4. valvekaamera paigaldus
Lisaks oli Urmas talgupäevaks valmistanud 2 pinki betoonkaile.
 
Järgmisi talguid jäid veel ootama supelranna piirkonna haljastuse lõpuleviimine, telkimisplatsi vee ärajuhtimine ja haljastus, võrgukuuri ribiseina lõpetamine, ilupõõsaste istutamine, drenaazhi paigaldus.
 
Lisaks neljatunnisele töölustile saime nautida head seltskonda ja rikkalikku talgulauda. Tänud sadamakaptenile Akslile suitsuahvenate eest, palju tänu Terjele ja Rolandile eriretsepti järgi kohapeal valminud maitsva paella eest, tänud Priidu perele väga hea kalasupi eest, ja tänud samuti ka teistele, kes oma hõrgutistega talgulauda rikastasid!
 
Talgute lõpul avas sadamakapten selleaastase sadamahooaja. Kõik alused on sadamasse oodatud. Sel aastal me kaikohti ei loosi, püüame võimalusel säilitada eelmise aasta kohad, seltsiliikmete uute aluste püsikohad palume kooskõlastada sadamakapteniga.

Nagu üldkoosolekul kokku lepitud, loeme aktiivseks sadamahooajaks sel aastal perioodi 16. juuni - 24. august. Sel ajavahemikul püüame ka osutada sadamateenuseid, töötab abikapten jne. Kuni 16. juunini püsivalt kedagi sadamas ei ole.
 
Talgukoosolekul tutvustas Ene oma muuliotste märgistuse kavandeid, ja kohalviibinud seltsiliikmete erilise heakskiidu pälvisid stiliseeritud vitsmõrra kujulised muuliotsamärgised. Need kavandid võtame aluseks sadama navigatsioonimärgistuse projekti koostamisel. Kavandid paneme tutvumiseks välja seltsiruumi seinale.
 
Suur tänu kõigile talgutel kaasalööjatele!
 
Tänud kõigile toetajatele!
 
Seltsi juhatuse nimel,
Margus
 
PS. Meie talgupäevast oli juttu ka ajalehes Meie Maa.

Arhiiv