X

Head Soela sadama seltsi liikmed! 
 
Navigatsioonihooaeg ei ole vaatamata praegusele talvisele ilmale enam mägede taga.

Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid ÜLDKOOSOLEKULE laupäeval, 29. aprillil 2017. a. kell 10.00 Soela sadamasse.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Registreerimine, protokollija valimine.
2. Lühikokkuvõte 2016. aasta tegemistest, juhatuse aruanne. 
3. 2016. aasta majandusaruanne.
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2016. aasta majandusaruande kohta. 
5. Majandusaruande kinnitamine.
6. Kinnistu ja hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamine.
7. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.
8. 2017. a. eelarve ja juhatuse ettepanekud seltsi planeeritavate tegevuste kohta. 
9. Sadama töökorraldusest käesoleval aastal. 
10. Planeeritavad üritused sadamas, merepäästeuudised.
11. Talgutööd ja talgute korraldus. 
12. Jooksvad küsimused ja vaba mikrofon.
 
Nagu ikka, peaksime ka seekord kinnitama üldkoosolekul eelmise majandusaasta aruande esitamiseks äriregistrile. 
Kuna eelmisel üldkoosolekul otsustatud põhikirja muudatust juhatuse liikmete volituste muutmiseks ei õnnestunud registreerida üldkoosoleku kvoorumi puudumise tõttu (piisavalt volitusi ei laekunud), siis püüame seda uuesti kinnitada.
Seega ootame volitusi neilt liikmeilt, kes ise koosolekul osaleda ei saa.
Koosoleku kestus ca 1,5-2 tundi, pärast koosolekut algab kohe talgupäev.
 
Seltsi juhatus kutsub kõiki seltsiliikmeid TALGUPÄEVALE laupäeval, 29. aprillil 2017. a. kell 12.00 Soela sadamasse.
Lähemat infot talgupäeval ettevõetavast saame sadamakaptenilt Urmaselt üldkoosolekul ja meili teel ka enne talgupäeva.

Selle aasta üle-eestilised Teeme ära talgud toimuvad 6. mail. Kuna mitmed meie seltsi aktiivsed liikmed on tegevad ka muudes organisatsioonides ja seotud ka Teeme ära talgutega, siis otsustas seltsi juhatus, et teeme oma asja ära nädal aega varem, siis ei hakka need üritused üksteist segama.

 
Kohtumiseni koosolekul sadama seltsiruumis!
 
 
Tervitustega

seltsi juhatuse nimel
Margus
Enno Raasuke on ajaloolistest kohturaamatutest kokku kogunud mõned Seola kanti puudutavate sündmuste sissekanded.
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta (Juhan Liiv)

Kohtulugude faili saad avada SIIT

Soela sadama 2016.aasta aktiivne merehooaeg on edukalt lõppenud. Edukaks saab hooaega pidada tänu aktiivsetele ja osavõtlikele seltsiliikmetele ning nende lähedastele. Aastalõpu koosviibimisel said sadama kruusi koos tänusõnadega:

Marko Trave, Lidia Trave, Henrika Trave, Urmas Metsamaa, Ene Metsamaa, Iti-Jantra Metsamaa, Tammo Metsamaa, Mattis Tabri, Liina Saar, Aksel Auga, Andreas Kurta, Merlin Kurta, Andrei Kurta, Agur Kuusk, Sirje Kuusk, Arno Kuusk, Reet Grevel, Raul Maripuu, Andres Maripuu, Priit Nurk, Rael Männiste, Rain Uusaar, Vallis Alliksoon, Angela Alliksoon. Rein Olesk, Peeter Truverk, Õie Valma, Jarek Koppel, Marek Meri, Marge Mägi, Birgit Laleicke, Thomas Laleicke, Peeter Oopkaup, Svetlana Raudsepp, Kalmer Jõgi, Agnes Jõgi, Kristel Jõgi, Karin Jõgi, Rein Kuusk, Enno Raasuke, Imbi Raasuke, Riinu Raasuke, Erkki Raasuke, Riina Raasuke, Veikko Raasuke, Julia Garanža

Tere!

Nädal tagasi istusime sadamas ja vaatasime tänasesse päeva ning minevikku.
Kuid sai piilutud ka tulevikku.

Nüüd on valmis väike tulevikuraamat, mida saab vaadata
(üleval teise rea parempoolses otsas on punase ruudu sees topeltkast, kust saab täisekraani pilti)
 
Suur tänu kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele!
Mõnusat ja rahulikku detsembrit!
 
Imbi
Soela sadama selts pidas laupäeval, 3. detsembril üldkoosolekut. Arutati lõppenud hooaja tegevusi ja tulemusi. Hooaeg oli äärmiselt toimekas ja igas kategoorias tehti uued võimsad rekordid. Kõige rohkem külastajaid, kõige rohkem üritusi, kõige suurem käive kohvikus.

Üldkoosolek valis Soela sadamale sadamakapteni ja selleks sai Urmas Metsamaa. Aukapteniks valiti senine sadamakapten Aksel Auga.

Üldkoosolekule järgnes pidulik õhtusöök.Anti tänumeeneid, kuulati lugusid sadama ajaloost ja tuli esmaesitlusele Soela sadama oma laul.

Soela sadama selts tänab kõiki häid inimesi, kes meid lõppenud hooajal külastasid!


Eesti Metsa- ja Puitehitiste liidu poolt korraldati 14. korda aasta puitehitise valimine. Auhindu anti mitmes kategoorias. Väga huvitav oli Delfi moodnekodu.ee lugejate lemmik - ujuv saun arhitekt Tomomi Hayashi looduna. Selline objekt sobiks suurepäraselt väiksesse, õdusasse ja kaasaegsesse sadamasse.

Pildigalerii on nähtav siit.
Urmas saatis mõned pildid tänasest suurest tööst. Idatuuled on akvatooriumi mererohtu ja muud sodi täis kandnud. Seltsilised tegid suurepärast tööd, et rohi põhja ei langeks ja seal mudaks ei saaks.

Akvatooriumi puhastamineAkvatooriumi puhastamineAkvatooriumi puhastamine

Sõru Regatt ja Sügislaat 24. septembrilSõru Regatt ja Sügislaat 24. septembril

Veeteede Amet

1. septembril 2016

Tallinnas, Valge tn 4

Tänase tarkusepäeva puhul tuletame kõigile veeliiklejatele meelde, et ohutu meresõidu üheks eelduseks on korrigeeritud navigatsioonikaartide olemasolu. Sestap tuleb veeliiklejal oma navigatsioonikaarte jooksvalt korrigeerida ja joone peal hoida. Iga kuu esimesel kuupäeval ilmub eesti- ja inglisekeelne võrguväljaanne  "Teadaanded Meremeestele", mille II osa sisaldab kaardikorrektuure, mille igaüks saab täpselt ka oma navigatsioonikaartidele kanda.

Seekordses, 1. septembri "Teadaanded Meremeestele" väljaandes on muuhulgas palju korrektuure, kus kaartidele tuleb märkida ajaloolisi vrakke. Väljaande lisades on toodud kaardikorrektuurid niisugusel kujul, mille saab välja trükkida ja oma navigatsioonikaardile kleepida.

Seekordsete teadaannete Lisas 1 on uus Lohusalu sadama plaan, mis tuleb välja trükkida ja kleepida kaardiatlase "Eesti merekaardid 2. osa Väinameri. Suurupi poolsaarest Saaremaani (2013, 2015)" lk 43 senise Lohusalu sadama plaani asemele. Lisas 2 on aga Soela sadama plaan, mis tuleb välja trükkida ja kleepida sama kaardiatlase juurde lisalehena (kuna varasemalt seda sadama plaani seal ei olnud). Kuigi väljaanne "Teadaanded Meremeestele" ilmub kord kuus, uuendatakse navigatsiooniteavet ja kantakse korrektuurid elektroonilistele kaardirakendustele pidevalt, jooksvalt. Maa- ja merekaardirakenduses või nutimeres on enamasti juba kõik korrektuurid sisse viidud enne või samal ajal, kui need "Teadaannetes Meremeestele"  ilmuvad.

"Teadaanded Meremeestele" ilmus ka aastatel 1918–1940 ning pärast taasiseseisvumist hakkas Veeteede Amet neid taas välja andma 1994. aastast, esialgu paberkandjal, nüüd siis ainult võrguväljaandena. Siinkohal toome ära ka ühe Ühendkuningriigi hüdrograafiaameti soovitatud video, kus näidatakse, millega ja kuidas kaardikorrektuure ise teha.

 

Lugupidamisega

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht

Veeteede Amet

tel 620 5525, 505 5222

Arhiiv